Tiến trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là một quá trình phức tạp nhưng cần thiết để đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp liên doanh là một trong những hình thức phổ biến để hợp tác giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam. Bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn chi tiết về tiến trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh Nghiệp Liên Doanh Là Gì?

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, hoặc giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp liên doanh có thể bao gồm:

 • Công ty được thành lập ban đầu với vốn góp của cả nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam.
 • Công ty Việt Nam thành lập trước, sau đó có nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần.

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Liên Doanh

1. Điều Kiện Về Chủ Thể Thành Lập

 • Nhà đầu tư là cá nhân: Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang chịu các hình phạt hành chính khác.
 • Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Phải có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp và vẫn đang hoạt động tại thời điểm thực hiện hợp tác đầu tư.

2. Điều Kiện Về Vốn

 • Trách nhiệm pháp lý: Mỗi bên liên doanh tự chịu trách nhiệm pháp lý trong phạm vi phần vốn góp đã cam kết.
 • Vốn pháp định: Ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư, có thể thấp hơn nhưng không quá 20% vốn đầu tư với các dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích kinh doanh và phải được cơ quan cấp phép chấp thuận.
 • Ngành nghề kinh doanh: Phải đăng ký vốn pháp định phù hợp theo quy mô và pháp luật Việt Nam.

3. Về Ngành Nghề Kinh Doanh

 • Công ty liên doanh chỉ được đăng ký ngành nghề mà pháp luật Việt Nam cho phép.
 • Không đăng ký những ngành nghề thuộc danh mục hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Tiến Trình Thành Lập Công Ty Liên Doanh

Trường Hợp 1: Thành Lập Ban Đầu Với Vốn Góp Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Bước 1: Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

 • Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập.
 • Hồ sơ bao gồm: Văn bản đăng ký góp vốn, hợp đồng liên doanh, bản sao công chứng hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

Bước 2: Thủ Tục Thành Lập Công Ty Và Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, tiến hành thủ tục thành lập công ty và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Và Giấy Phép Lập Cơ Sở Bán Lẻ

 • Đối với công ty kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, cần xin thêm Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Trường Hợp 2: Mua Phần Vốn Góp Hoặc Cổ Phần Trong Công Ty Việt Nam

Trường Hợp A: Góp Vốn Dưới 50% Và Ngành Nghề Không Có Điều Kiện

 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn/mua cổ phần, kê khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng (nếu có).
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường Hợp B: Góp Vốn Trên 50% Hoặc Ngành Nghề Có Điều Kiện

Bước 1: Đăng Ký Góp Vốn Tại Cơ Quan Đăng Ký Đầu Tư
 • Hồ sơ bao gồm: Văn bản đăng ký góp vốn, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân, giấy chứng nhận thành lập của nhà đầu tư tổ chức.
Bước 2: Thực Hiện Góp Vốn Và Chuyển Nhượng Vốn
 • Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai thuế.
Bước 3: Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp
 • Bổ sung thông tin nhà đầu tư nước ngoài vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Điểm Khác Biệt Về Thời Điểm Góp Vốn

Nội dung Góp vốn thành lập từ đầu Mua phần vốn góp/cổ phần
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư Cần xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dù góp 1% hay 99,99% vốn. Không cần xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (trừ một số ngành đặc thù).
Chứng minh năng lực tài chính Nhà đầu tư nước ngoài phải nộp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính (sổ tiết kiệm, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, v.v.). Không cần chứng minh năng lực tài chính.
Thực hiện góp vốn qua tài khoản vốn đầu tư  

Nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện góp vốn qua tài khoản vốn đầu tư tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện góp vốn qua tài khoản vốn đầu tư tại Việt Nam.

Căn Cứ Pháp Lý

 • Cam kết WTO và các Điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc gia nhập.
 • Luật Đầu tư 2020.
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư.
 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.

Việc thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm rõ các quy trình, nhà đầu tư có thể thành công trong việc thiết lập và phát triển doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Của Đại Lý Thuế TN

Đại lý thuế TN là một đơn vị uy tín và chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ đầu tư, Đại lý thuế TN cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Các Dịch Vụ Chính Bao Gồm:

 1. Tư Vấn Và Hỗ Trợ Pháp Lý
  • Tư vấn về các điều kiện và thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu liên quan.
 2. Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư
  • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Theo dõi và cập nhật tiến trình xử lý hồ sơ.
 3. Thành Lập Doanh Nghiệp Và Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp
  • Hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để thành lập doanh nghiệp mới.
  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 4. Xin Giấy Phép Kinh Doanh Và Giấy Phép Lập Cơ Sở Bán Lẻ
  • Tư vấn và hỗ trợ xin Giấy phép kinh doanh cho các ngành nghề yêu cầu.
  • Hỗ trợ xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu cần thiết).
 5. Tư Vấn Mua Phần Vốn Góp Hoặc Cổ Phần
  • Hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài trong việc mua phần vốn góp hoặc cổ phần trong công ty Việt Nam.
  • Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi mua phần vốn góp/cổ phần.

Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Của Đại Lý Thuế TN:

 • Chuyên Nghiệp: Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về pháp luật và quy trình thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Tiết Kiệm Thời Gian: Đại lý thuế TN sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính.
 • Chi Phí Hợp Lý: Cung cấp dịch vụ với chi phí cạnh tranh và minh bạch.
 • Hỗ Trợ Toàn Diện: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng từ bước đầu tiên cho đến khi doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định.

Liên Hệ Đại Lý Thuế TN

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hãy liên hệ với Đại lý thuế TN để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

 • Địa chỉ: 40/1 Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh, Quận 2 ( TP Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 0901 496969
 • Email: tntuvandichvu@gmail.com
 • Website: ketoantn.com

Với sự hỗ trợ từ Đại lý thuế TN, quá trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên con đường kinh doanh thành công tại Việt Nam.