Có Đúng Giảm 2% Thuế GTGT Đến Hết 31/12/2024 Không?

Theo Tờ trình 117/TTr-CP năm 2024 về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết 110/2023/QH15 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, có nêu rằng:

Về hình thức thực hiện: Đưa nội dung tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 tại Nghị quyết của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tương tự như đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5 và Nghị quyết 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6).

Mới đây, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT trong thời gian từ 01/7/2024 đến hết 31/12/2024.

Tại Điều 1 Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế GTGT có đề xuất như sau:

 • Giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Thời gian áp dụng giảm thuế GTGT 2% quy định tại khoản 1 Điều này từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Như vậy, nội dung trên chỉ là đề xuất của Chính phủ dựa trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết 110/2023/QH15 mà chưa phải quyết định chính thức đã được Quốc hội thông qua.

Chỉ khi Quốc hội thông qua thì chính sách tiếp tục giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2024 mới chính thức được áp dụng.

Như vậy, việc tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến hết 31/12/2024 chưa phải chính sách chính thức mà đây mới là đề xuất của Chính phủ trình với Quốc hội.

Giảm 2% Thuế Giá Trị Gia Tăng Cho Mặt Hàng Nào?

Tại Điều 1 Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế GTGT có đề xuất:

Phạm Vi Áp Dụng

 1. Giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
  • Viễn thông,
  • Công nghệ thông tin,
  • Hoạt động tài chính,
  • Ngân hàng,
  • Chứng khoán,
  • Bảo hiểm,
  • Kinh doanh bất động sản,
  • Sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn,
  • Ngành khai khoáng (không kể khai thác than),
  • Sản xuất than cốc,
  • Dầu mỏ tinh chế,
  • Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất,
  • Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hàng Hóa, Dịch Vụ Được Giảm Thuế

Theo đó, việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

 • Viễn thông,
 • Công nghệ thông tin,
 • Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán,
 • Bảo hiểm,
 • Kinh doanh bất động sản,
 • Sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn,
 • Ngành khai khoáng (không kể khai thác than),
 • Sản xuất than cốc,
 • Dầu mỏ tinh chế,
 • Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất,
 • Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong đó, căn cứ tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất thuế GTGT 10% sẽ được áp dụng cho các loại hàng hóa dịch vụ không thuộc trường hợp đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng chịu thuế suất 5%, đối tượng chịu thuế suất 0%.

Như vậy, theo đề xuất mới của Dự thảo, việc giảm thuế chỉ áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

 • Viễn thông,
 • Công nghệ thông tin,
 • Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm,
 • Kinh doanh bất động sản,
 • Sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn,
 • Ngành khai khoáng (không kể khai thác than),
 • Sản xuất than cốc,
 • Dầu mỏ tinh chế,
 • Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất,
 • Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Người Nộp Thuế GTGT Bao Gồm Những Ai?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 219/2013/TT-BTC, người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT bao gồm:

 • Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.
 • Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác.
 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.
 • Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế, trừ trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Ví dụ: Công ty TNHH Sanko là doanh nghiệp chế xuất. Ngoài hoạt động sản xuất để xuất khẩu, Công ty TNHH Sanko còn được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu để bán ra hoặc để xuất khẩu. Công ty TNHH Sanko phải thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động này theo quy định của pháp luật thì Chi nhánh hạch toán riêng và kê khai, nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt động này, không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất để xuất khẩu.

Khi nhập khẩu hàng hóa để thực hiện phân phối (bán ra), Chi nhánh Công ty TNHH Sanko thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và khi bán ra (bao gồm cả xuất khẩu). Công ty TNHH Sanko sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Với những thông tin trên, việc tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến hết 31/12/2024 hiện tại vẫn chỉ là đề xuất của Chính phủ và chưa được Quốc hội thông qua. Khi Quốc hội chính thức thông qua, chính sách này mới được áp dụng.