Đăng Ký Nhãn Hiệu Và Bảo Hộ Quyền Tác Giả

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

         – Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;

         – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

         – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

         – Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. BÁO GIÁ CHI TIẾT:

STT Thủ tục Số nhóm ngành Thời gian xử lý

(ngày làm việc)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

1 Đánh giá tiền khả thi nhãn hiệu cần đăng ký 01 3 ngày 700.000 VNĐ
2 Đăng ký nhãn hiệu 01 1,5 tháng chấp thuận hình thức đơn 4.000.000 VNĐ(**)
24 tháng cấp văn bằng bảo hộ (*)
3 Đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với thiết kế nhãn hiệu ./. 2,5 tháng 3.500.000 VNĐ
TỔNG CỘNG

 

./. 27 tháng (thời gian đăng ký nhãn hiệu và quyền tác tác giả) 8.200.000 VNĐ (áp dụng đối với trường hợp đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhóm ngành)
Thuế GTGT: 10% 820.000 VNĐ
THÀNH TIỀN 9.020.000 VNĐ

Ghi chú:

(*): Nếu nhãn hiệu được chấp thuận về mặt nội dung.

(**): Áp dụng cho 01 nhóm ngành và 06 chi tiết ngành. Nếu:

* Đăng ký nhãn hiệu trên 01 nhóm ngành: Cộng thêm 2.000.000 VNĐ/01 ngành;

* Đăng ký nhãn hiệu trên 01 chi tiết ngành: Cộng thêm 300.000 VNĐ/01 chi tiết ngành.

3. DANH SÁCH TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP:

 1. Trường hợp Chủ đơn là doanh nghiệp:
 • Thông tin doanh nghiệp:
 • Mã số doanh nghiệp;
 • Số điện thoại;
 • Email công ty.
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Họ và tên; Số CMND/CCCD và ngày cấp, nơi cấp; Địa chỉ thường trú và Chỗ ở hiện tại.
 1. Trường hợp chủ đơn là cá nhân: Họ và tên; Số CMND/CCCD và ngày cấp, nơi cấp; Địa chỉ thường trú (nhận kết quả) và Chỗ ở hiện tại; Số điện thoại; Email cá nhân.
 2. Thông tin tác phẩm: (trong trường hợp Đăng ký bảo hộ quyền tác giả)
 • Thông tin của tác giả của thực hiện tác phẩm: Họ và tên; Số CMND/CCCD và ngày cấp, nơi cấp; Địa chỉ thường trú và Chỗ ở hiện tại; Số điện thoại và Email;
 • Ghi rõ vai trò của người thực hiện tác phẩm ( ¨ đồng thời là cá nhân chủ đơn; hoặc ¨ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; hoặc ¨ là cá nhân được thuê);
 • Ngày hoàn tất tác phẩm: …./…../……
 • Ngày công bố tác phẩm: …./…../…… (ngày bắt đầu sử dụng trên các tài liệu, phương tiện công khai).
 1. Ngành nghề/lĩnh vực muốn nhãn hiệu được bảo hộ (nêu lĩnh vực chính và các lĩnh vực phụ – nếu có nhu cầu): ………….
 2. File nhãn hiệu muốn đăng ký bảo hộ: Gửi file thiết kế gốc (dạng đuôi .Ai hoặc file Pdf có màu chính xác).
 3. Danh sách tài liệu pháp lý gửi kèm:
 • 03 bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 03 tháng); nếu không đăng ký quyền tác giả thì xin 02 bản
 • 03 bản sao y CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật (sao y chứng thực trong vòng 03 tháng); nếu không đăng ký quyền tác giả thì xin 02 bản
 • 02 bản sao y CMND/CCCD của tác giả (nếu không làm thủ tục bảo hộ quyền tác giả thì Bỏ dòng này)
 • 01 bản gốc hoặc 01 bản sao y chứng thực Hợp đồng dịch vụ thiết kế giữa chủ đơn và tác giả (nếu không làm thủ tục bảo hộ quyền tác giả thì Bỏ dòng này)

4. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

 1. Tiến độ: Khách hàng tạm ứng 70% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, phần còn lại được thanh toán sau khi hoàn tất hợp đồng
 2. Phương thức thanh toán: Phí thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (quy định tại Hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên)

 (Tiến độ thực hiện được tính từ khi Như Ý nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian soạn hồ sơ là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin. Phí trên đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước và chi phí khác. Chưa bao gồm thuế GTGT 10%.)

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *