Quy định về các ngày nghỉ phép năm mới nhất 2024

 1. Khái Niệm Ngày Nghỉ Phép Năm

Ngày nghỉ phép năm là những ngày mà người lao động được nghỉ làm và hưởng lương đầy đủ, dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc theo quy định của nhà nước và người sử dụng lao động.

 1. Số Ngày Nghỉ Phép Năm Theo Luật Định

Người lao động khi làm việc đủ 12 tháng có quyền được nghỉ phép năm với số ngày cụ thể như sau:

 • 12 ngày cho công việc điều kiện bình thường.
 • 14 ngày cho lao động chưa thành niên, người khuyết tật và những người làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • 16 ngày cho công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đối với những người lao động chưa làm đủ 12 tháng, số ngày nghỉ được tính tỷ lệ theo số tháng làm việc thực tế.

Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 Bộ luật Lao động 2019) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

 1. Thời Gian Tính Ngày Nghỉ Phép Năm

Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép năm bao gồm:

– Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 Bộ luật Lao động 2019 nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.

– Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

– Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019.

– Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.

– Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

– Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.

– Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

– Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

– Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

 1. Ngày Nghỉ Phép Năm Tăng Thêm Theo Thâm Niên

Mỗi khi hoàn thành 5 năm làm việc liên tục tại cùng một nơi làm việc, người lao động sẽ được tăng thêm một ngày nghỉ phép năm người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019.

 1. Gộp Ngày Nghỉ Phép Năm

Người lao động có thể thỏa thuận gộp ngày nghỉ phép năm và nghỉ cùng một lúc tối đa 3 năm, dựa trên sự đồng ý của người sử dụng lao động và quy định lịch nghỉ hằng năm.

 1. Quy Định về Tiền Tàu Xe và Tiền Lương Khi Nghỉ Phép

 • Tiền tàu xe và tiền lương trong những ngày đi đường được tính từ ngày thứ ba trở đi trong trường hợp đi lại mất nhiều hơn hai ngày.
 • Tiền lương trong ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết và nghỉ việc riêng có hưởng lương được tính dựa vào mức lương trong hợp đồng lao động tại thời điểm đó.
 • Trường hợp thôi việc, tiền lương được tính dựa vào mức lương tháng trước khi thôi việc.

Căn cứ pháp lý: Điều 113, 114 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 65, 66, 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Những quy định này đảm bảo quyền lợi cho người lao động, góp phần vào việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để họ có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, tăng hiệu quả làm việc. Luôn đảm bảo rằng các nghĩa vụ và quyền lợi theo luật lao động được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, công bằng và minh bạch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *