Cập nhật: Quy định mới nhất về tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 7/2024

Từ ngày 01/7/2024, người lao động trên khắp Việt Nam sẽ chứng kiến sự điều chỉnh đáng kể trong mức lương tối thiểu vùng. Đây là thông tin chi tiết về các mức điều chỉnh mới và những ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động cũng như hoạt động kinh doanh.

Điều Chỉnh Mức Lương Tối Thiểu Vùng Từ 01/7/2024

Trong năm 2024, lương tối thiểu vùng ở Việt Nam sẽ chính thức tăng 6%, một quyết định được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thông qua sau nhiều cuộc thảo luận. Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn có tác động sâu rộng đến cả cộng đồng doanh nghiệp.

Vùng 1: Từ 4.680.000 đồng lên 4.960.000 đồng

Vùng 2: Từ 4.160.000 đồng lên 4.410.000 đồng

Vùng 3: Từ 3.640.000 đồng lên 3.860.000 đồng

Vùng 4: Từ 3.250.000 đồng lên 3.450.000 đồng

Mức Lương Tối Thiểu Theo Giờ

Bên cạnh lương tối thiểu hàng tháng, lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh, giúp phù hợp với nhu cầu và mô hình làm việc linh hoạt hiện nay.

  • Vùng 1: 23.800 đồng/giờ
  • Vùng 2: 21.200 đồng/giờ
  • Vùng 3: 18.600 đồng/giờ
  • Vùng 4: 16.600 đồng/giờ

Ý Nghĩa Và Tác Động

Sự điều chỉnh này nhằm mục đích đảm bảo một mức sống tối thiểu cho người lao động và cân nhắc đến khả năng chi trả của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Sự tăng lương này cũng phản ánh mong muốn của Chính phủ trong việc cải thiện đời sống người lao động và thúc đẩy năng suất lao động trên cả nước.

Công đoàn Việt Nam cũng đã bày tỏ sẽ tiếp tục nghiên cứu và đánh giá đề xuất tăng lương này, với hy vọng rằng mọi điều chỉnh sẽ phù hợp với diễn biến kinh tế và đảm bảo sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp.

Như vậy, với mức tăng mới, lương tối thiểu vùng cao nhất sẽ là 4.960.000 đồng/tháng, áp dụng cho vùng 1, và thấp nhất là 3.450.000 đồng/tháng, áp dụng cho vùng 4. Các doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý đến các mức lương mới này để chuẩn bị tốt cho các thay đổi trong chính sách tiền lương từ giữa năm 2024.

Với sự điều chỉnh lương tối thiểu vùng, cả người lao động và nhà tuyển dụng cần chuẩn bị thích ứng để đảm bảo các yêu cầu mới được thực hiện một cách hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về cách điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đến bạn, vui lòng liên hệ với chuyên gia để được tư vấn chi tiết.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *