Thủ Tục Xin Giấy Phép Bán Rượu

Rượu là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện chính vì nếu muốn kinh doanh rượu thì phải đáp ứng điều kiện bắt buộc và thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Vậy điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục để xin giấy phép bán lẻ rượu là như thế nào?

Cơ sở pháp lý

– Luật Đầu tư 2014

– Nghị định 105/2017/NĐ-CP

– Nghị định 124/2015/NĐ-CP

 Giấy phép bán lẻ rượu là gì ?

– Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. (Ethanol).

Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích.

– Bán lẻ rượu là hoạt động mua rượu từ thương nhân bán buôn sản phẩm rượu để bán trực tiếp cho người tiêu dùng

– Giấy phép bán lẻ rượu là việc cơ quan nhà nhà nước ghi nhận, chứng nhận cho tổ chức, cá nhận được quyền thực hiện bán lể rượu. Nếu không có giấy phép này  thì không được thực hiện hoạt động bán lẻ rượu.

Tại sao phải xin giấy phép bán lẻ rượu ?

– Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014.

– Khoản 8 điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 7 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định khi thương nhân hoạt động bán lẻ rượu mà không có giấy phép bán lẻ rượu thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính: “ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:  Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh mà không có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định”.

 Phân biệt “bán lẻ rượu” và các loại hình kinh doanh rượu khác

– Kinh doanh rượu gồm nhiều loại hình như: Sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Trong đó, bán lẻ rượu chỉ là một trong số nhiều loại hình kinh doanh rượu mà pháp luật Việt Nam cho phép và có thể hiểu đây là việc một thương nhân nhập hàng hóa là rượu từ những nhà sản xuất rượu và cung cấp cho những khách hàng thứ cấp.

– Để phân biệt bán lẻ rượu với hoạt động bán buôn rượu thì căn cứ vào số lượng hàng hóa bán ra cho mỗi khách hàng. Để phân biệt hoạt động bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ thì dựa vào cách thức của người khách hàng sử dụng rượu

 Điều kiện để xin giấy phép bán lẻ rượu 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP điều kiện để xin giấy phép bán lẻ rượu như sau:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

–  Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

– Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

– Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.

Thẩm quyền cấp giấy phép bán lẻ rượu

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thời gian xin giấy phép bán lẻ rượu

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thời hạn giấy phép bán lẻ rượu là bao lâu :Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì thời hạn của giấy phép bán lẻ rượu có hiệu lực 05 năm

 Quyền và nghĩa vụ thương nhân khi được cấp giấy phép bán lẻ rượu

– Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

– Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

– Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;

–  Bản sao giấy phép đã được cấp;

– Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Các trường hợp cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

– Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

– Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

+ Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm:

Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

+ Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;

+ Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ

Gửi và lưu giấy phép bán lẻ rượu

Giấy phép bán lẻ rượu được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi thương nhân được cấp giấy phép; 01 bản gửi Sở Công Thương; 01 bản gửi Chi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi mỗi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép

Khách hàng cần cung cấp 

Thông tin cần cung cấp 

– Tên thương nhân, tên cơ sở

– Địa điểm bán lẻ

Tài liệu cần cung cấp 

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

– Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

Công việc của chúng tôi

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

– Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh

– Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước

– Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình xin giấy phép bán lẻ rượu

– Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho quý khách

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU (TRỌN GÓI)

TƯ VẤN NGAY

CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

Qúy khách chỉ cần gửi TN:

– Bản sao y CMND/CCCD/ passport của chủ sở hữu/thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật; (2 bản)

– Bản sao y phép kinh doanh ;

Thông tin cần cung cấp 

– Tên thương nhân, tên cơ sở

– Địa điểm bán lẻ

Tài liệu cần cung cấp 

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

– Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

 

 

QUÝ KHÁCH KHÔNG CẦN ĐẾN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

KHÔNG ĐI CÔNG CHỨNG GIẤY TỜ

Tất cả các thủ tục liên quan đến các cơ quan nhà nước,

TN sẽ thay khách hàng thực hiện.

PHẢN HỒI DỊCH VỤ GỌI NGAY :  0901 496969

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *