Hướng dẫn sát nhập và mua lại doanh nghiệp chi tiết

1. Sáp nhập và Hợp nhất Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 của Việt Nam, Sáp nhập và Hợp nhất là hai hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nhằm tối ưu hoá quản lý và khai thác tài nguyên. Các bước thực hiện Sáp nhập và Hợp nhất bao gồm:

 • Định nghĩa và điều kiện:
  • Sáp nhập (Merger): Là quá trình một hoặc nhiều công ty chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ sang một công ty khác và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập.
  • Hợp nhất (Consolidation): Là việc hai hoặc nhiều công ty hợp nhất tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình để hình thành một công ty mới và chấm dứt sự tồn tại của các công ty hợp nhất.
 • Quy trình thực hiện Sáp nhập và Hợp nhất:
  • Chuẩn bị hợp đồng Sáp nhập/Hợp nhất và dự thảo Điều lệ mới.
  • Thực hiện thông qua hợp đồng Sáp nhập/Hợp nhất bởi các thành viên, cổ đông, chủ sở hữu.
  • Thông báo cho chủ nợ và người lao động theo quy định.
  • Thực hiện thủ tục đăng ký sự thay đổi doanh nghiệp của công ty mới hình thành.

2. Quy định về Mua lại Doanh nghiệp theo Luật Cạnh tranh 2018

Luật Cạnh tranh 2018 cũng quy định rõ các hoạt động Mua lại Doanh nghiệp là một hình thức tập trung kinh tế và cần phải tuân thủ các quy định sau:

 • Định nghĩa và điều kiện:
  • Mua lại (Acquisition): Là hành vi một công ty trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của công ty khác để chi phối và kiểm soát doanh nghiệp.
 • Quy trình thực hiện Mua lại:
  • Chuẩn bị hợp đồng mua lại và các giấy tờ liên quan.
  • Thực hiện thông qua hợp đồng mua lại bởi các bên liên quan.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy định về cơ cấu vốn, chuyển đổi tài sản và quản lý sau mua lại.

3. Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp sau M&A

Sau khi hoàn thành quá trình Sáp nhập hoặc Mua lại Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần chuẩn bị gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty mới.
 • Các giấy tờ pháp lý của các cá nhân/cơ quan liên quan.
 • Hợp đồng sáp nhập/mua lại.
 • Nghị quyết, biên bản họp của các bên liên quan.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cũ.

Tại sao nên chọn Đại Lý Thuế TN?

Đại Lý Thuế TN là đội ngũ chuyên gia với kiến thức sâu rộng về Luật Doanh nghiệp và Luật Cạnh tranh, cam kết mang đến cho bạn những hướng dẫn chi tiết và minh bạch nhất về quy trình Sáp nhập và Mua lại Doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ ngay với chúng tôi để bắt đầu quá trình Sáp nhập và Mua lại Doanh nghiệp một cách hiệu quả và thành công!