Hóa đơn và Thuế Giá Trị Gia Tăng trong Kinh Doanh Vàng Bạc Đá Quý

Trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, việc tuân thủ các quy định pháp luật về thuế là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những nghĩa vụ tài chính cơ bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện. Sự phức tạp trong quá trình tính thuế và sử dụng hóa đơn đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định hiện hành để đảm bảo tuân thủ đúng luật, tránh rủi ro pháp lý và tối ưu hóa chi phí thuế. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về phương pháp nộp thuế GTGT, cách tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý, và các loại hóa đơn áp dụng, kèm theo những cập nhật mới nhất từ Đại Lý Thuế TN – Nhanh, Gọn, Minh Bạch. Qua đó, giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này có cái nhìn toàn diện và rõ ràng hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng

Đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Điều này được quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC, sửa đổi bởi khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC. Cụ thể:

 • Hạch toán riêng: Các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.
 • Chi nhánh: Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mà có chi nhánh, nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng thì phương pháp tính thuế của chi nhánh sẽ theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp. Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng hoặc không có doanh thu, thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Cách tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý

Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC, sửa đổi bởi khoản 4 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, số thuế GTGT phải nộp được tính như sau:

 • Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x Thuế suất GTGT.
 • Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý = Giá thanh toán bán ra – Giá thanh toán mua vào.
  • Giá thanh toán bán ra: Giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm tiền công chế tác, thuế GTGT và các khoản phụ thu.
  • Giá thanh toán mua vào: Giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác.

Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) thì được bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của kỳ sau trong năm. Tuy nhiên, giá trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển sang năm sau.

Loại hóa đơn áp dụng

Căn cứ Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý áp dụng hóa đơn bán hàng do nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Hóa đơn bán hàng áp dụng cho các tổ chức, cá nhân khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, bao gồm:

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Cập nhật thông tin pháp lý, kế toán mới nhất

Theo cập nhật mới nhất từ Đại Lý Thuế TN – Nhanh, Gọn, Minh Bạch, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý cần chú ý:

 • Đúng hạn nộp báo cáo thuế: Đảm bảo nộp đúng hạn các báo cáo thuế để tránh bị phạt.
 • Chính xác và minh bạch trong hạch toán: Sử dụng phần mềm kế toán hiện đại để đảm bảo chính xác và minh bạch trong quá trình hạch toán và kê khai thuế.
 • Theo dõi các cập nhật pháp lý: Liên tục cập nhật các quy định mới về thuế từ cơ quan thuế và các nguồn tin cậy để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Đại Lý Thuế TN cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế chuyên nghiệp, giúp các doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, nộp thuế một cách nhanh gọn và minh bạch.