Điều kiện và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhanh chóng và hiệu quả

Điều Kiện Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Điều kiện để hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007Thông tư 111/2013/TT-BCT bao gồm:

 • Cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phân Loại Hồ Sơ Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Theo Điều 73 Luật Quản lý thuế 2019, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được phân thành 2 loại:

 • Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: Bao gồm các hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu, hồ sơ của người nộp thuế có liên quan đến hành vi trốn thuế, các trường hợp giải thể, phá sản, và các hồ sơ rủi ro cao về thuế.
 • Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: Là hồ sơ không thuộc các trường hợp quy định ở trên.

Địa Điểm Kiểm Tra Hồ Sơ Hoàn Thuế theo Điều 74 Luật Quản Lý Thuế 2019

Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tại:

 • Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: Kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế.
 • Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: Kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Thủ tục hoàn thuế TNCN bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ: Hồ sơ cần bao gồm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, các chứng từ khấu trừ, và bằng chứng về thu nhập và các khoản đã nộp thuế.
 • Nộp hồ sơ: Hồ sơ quyết toán thuế cần được nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký mã số thuế.
 • Chờ đợi xác minh từ cơ quan thuế: Cơ quan thuế sẽ xem xét hồ sơ và tiến hành kiểm tra, xác minh nếu cần. Quá trình này có thể mất vài tuần đến vài tháng tùy vào từng trường hợp cụ thể.
 • Nhận thông báo hoàn thuế: Nếu hồ sơ hợp lệ, cá nhân sẽ nhận được thông báo hoàn thuế và số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *