Dịch vụ kế toán trọn gói quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh

dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Thủ Đức giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro sai sót về thủ tục. Nhận chứng từ kế toán tại nhà, thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.

Đại Lý TN cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói tại Thủ Đức với những ưu thế sau:

 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho bộ phận kế toán
 • Giảm thiểu rủi ro sai sót trong các thủ tục, quy trình kế toán và báo cáo thuế
 • Cập nhật thông tin kế toán thuế theo văn bản mới nhất
 • Tư vấn các vấn đề kế toán, thuế liên quan
 • Nhận hồ sơ, chứng từ tận nơi.

Bảng Tóm Tắt Nội Dung

Thông tin dịch vụ kế toán trọn gói tại Thủ Đức của Đại Lý TN

Khi đăng ký dịch vụ kế toán trọn gói tại Thủ Đức, Đại Lý TN sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

1/ Phân loại, kiểm tra chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính hợp lệ theo quy định

 • Tập hợp hóa đơn – chứng từ tận nơi
 • Tư vấn việc sử dụng, bảo quản hóa đơn/chứng từ đầu vào – đầu ra hợp lý;
 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn/chứng từ;
 • Cân đối Giá trị gia tăng (đầu vào – đầu ra)
 • Xử lý các tình huống: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ ….
 • Bổ sung các văn bản, chứng từ khác đảm bảo tính chặt chẽ và hợp lệ cho chứng từ gốc, đồng thời lập các văn bản thủ tục hành chính để đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ gốc.

2/ Cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, bao gồm:

 • Phiếu thu – chi; phiếu nhập – xuất kho;
 • Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng;
 • Báo cáo tổng hợp tồn kho;
 • Lập các mẫu biểu như: bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng khấu hao TSCĐ,..theo quy định của pháp luật;
 • Lập bảng lương và các mẫu biểu liên quan đến lao động;

3/ Lập và Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý

 • Lập và nộp các loại báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý như: báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (nếu có);

4/ Lập và Báo cáo thuế hàng năm

 • Lập và nộp các loại báo cáo năm theo quy định như: Bộ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN;
 • Các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.
 • Lập và nộp các mẫu biểu do phòng Thống kê yêu cầu hàng năm;

Hồ sơ, chứng từ cần cung cấp

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thủ Đức của Đại Lý TN hỗ trợ nhận hồ sơ tận nơi, doanh nghiệp cần cung cấp các tài liệu sau:

 • Cung cấp hóa đơn đầu vào – đầu ra hàng tháng/quý;
 • Cung cấp các chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Cung cấp sao kê các tài khoản ngân hàng;
 • Cung cấp chứng thư số để nộp báo cáo thuế;

Phí dịch vụ kế toán trọn gói tại Thủ Đức của Đại Lý TN được tính dựa theo số lượng hóa đơn, chứng từ phát sinh.

Dịch Vụ Báo Cáo Thuế Giá Rẻ Trọn Gói. Đội Ngũ Kinh Nghiệm, Tư Vấn 24/7 Nhiệt Tình, Lâu Dài. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ. Hồ sơ chuẩn quy định, uy tín, an toàn, đúng luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *