Điều kiện về vốn đầu tư nước ngoài cần thiết để thành lập cơ sở giáo dục trong năm 2024

Việc thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi phải đáp ứng một số điều kiện về vốn đầu tư. Cùng tìm hiểu chi tiết về...

13 trường hợp có thể đăng ký thuế tại cơ quan Thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư 105/2020/TT-BTC, với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, có 13 trường hợp...

Điều kiện và thủ tục đăng kí bảo hộ nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ mới nhất

Contents1 1. Nhãn Hiệu Là Gì?2 2. Điều Kiện Bảo Hộ Đối Với Nhãn Hiệu3 3. Các Dấu Hiệu Không Được Bảo Hộ Với Danh Nghĩa Nhãn Hiệu4 4. Thủ Tục Đăng Ký Bảo Hộ...

Dịch vụ Pháp Lý Chuyên Nghiệp tại Thủ Đức – Đại Lý Thuế TN

Contents1 Dịch vụ Pháp Lý Chuyên Nghiệp tại Thủ Đức – Đại Lý Thuế TN1.1 1. Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:1.2...

Xác định Thuế Giá Trị Gia Tăng khi Cung Ứng Dịch Vụ nhưng Chưa Thu Được Tiền theo Quy Định

Cung ứng dịch vụ chưa thu được tiền thì có xác định thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật? Thời Điểm Xác Định Thuế GTGT Căn cứ theo quy định tại khoản...

Hướng dẫn sát nhập và mua lại doanh nghiệp chi tiết

Contents0.1 1. Sáp nhập và Hợp nhất Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 20200.2 2. Quy định về Mua lại Doanh nghiệp theo Luật Cạnh tranh 20180.3 3. Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp sau...

Báo cáo Thuế và các câu hỏi thường gặp

Báo cáo thuế là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là để đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế và tránh các rủi ro liên...

Có Đúng Giảm 2% Thuế GTGT Đến Hết 31/12/2024 Không?

Theo Tờ trình 117/TTr-CP năm 2024 về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết 110/2023/QH15 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV,...

Tiến trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là một quá trình phức tạp nhưng cần thiết để đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam cũng...