Lưu trữ của tác giả: ketoantn

Dịch Vụ Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thường xuyên có sự thay đổi bổ sung ngành nghề hoạt động, tuy nhiên làm thế nào để bổ sung được ngành nghề kinh doanh...

Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty

Tư vấn các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, Tên viết bằng tiếng nước ngoài và Tên viết tắt. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh...

Dịch Vụ Visa Nhanh Cho Người Nước Ngoài ở Việt Nam

***Dịch vụ visa cho người nước ngoài ở Việt Nam. – Gia hạn visa VN ( tất cả mội thể loại visa). – Cấp thẻ Tạm trú. – Miễn thị thực 5 năm . –...

Thực Hiện Pháp Lý Nhà Đất Nhanh

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Cập nhật 2020) Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Căn cứ theo khoản 1 và khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 cho phép...

Đăng Ký Nhãn Hiệu Và Bảo Hộ Quyền Tác Giả

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:          – Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;          – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí...

Dịch Vụ Thay Đổi Vốn Điều Lệ

Tư vấn các quy định của pháp luật về việc thay đổi vốn điều lệ: Tư vấn các trường hợp được thay đổi vốn điều lệ; Tư vấn các chương thức thay đổi vốn điều...

Dịch Vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh

Doanh nghiệp tư nhân Bổ sung ngành nghề. Thay đổi tên công ty. Thay đổi vốn kinh doanh. Thay đổi trụ sở kinh doanh. Bán công ty tư nhân. Thay đổi con dấu. Công ty...

Dịch Vụ Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp

ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có thể giải thể trong các trường hợp sau: Giải thể tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp...

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty

PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (TRỌN GÓI) CÔNG TY TNHH/ CỔ PHẦN CÔNG TY CÓ VỐN NGOÀI HỘ KD CÁ THỂ/ HỢP TÁC XÃ 1.700.000VNĐ CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ 1.CÔNG...