Dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM

dịch vụ kế toán trọn gói

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI Quận 2, Tp.HCM, VIỆT NAM – Dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM uy tín và chuyên nghiệp.

Công ty Kế toán và Tư vấn Đại Lý Kế Toán Thuế TN có trụ sở tại Tp.HCM, Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho các doang nghiệp tại Quận 2, Tp.HCM.

Công ty Kế toán và Tư vấn Đại Lý Kế Toán Thuế TN đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

dịch vụ kế toán trọn gói

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của TN 

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật để làm kế toán, doanh nghiệp đi thuê có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán nếu không tuân thủ các quy định về kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính ….

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Khi sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN, doanh nghiệp không cần phải có nhân viên kế toán chuyên nghiệp tại doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ thực hiện  toàn bộ các công việc của nhân viên kế toán cho doanh nghiệp như: Báo cáo thuế, khai thuế với cơ quan thuế, lập báo cáo quyết toán thuế, làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định.

dịch vụ kế toán trọn gói

Nếu bạn cần địa chỉ để đặt trụ sở công ty, bạn có thể sử dụng Dịch vụ thuê địa chỉ văn phòng (thuê văn phòng để đặt trụ sở công ty) của Đại Lý Kế Toán Thuế TN.

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo của Đại Lý Kế Toán Thuế TN

Công ty Kế toán và Tư vấn Đại Lý Kế Toán Thuế TN  là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Đại Lý Kế Toán Thuế TN như sau:

CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI Quận 2, Tp.HCM

Đại Lý Kế Toán Thuế TN cung cấp các dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, sổ sách kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam như sau:

1- Dịch vụ làm Kế toán – Khai thuế hàng tháng .

2- Dịch vụ làm Kế toán – Kế toán trưởng – Khai thuế cho công ty .

3- Dịch vụ làm Kế toán – Kế toán trưởng – Khai thuế – Lao động – Bảo hiểm xã hội hàng tháng .

4- Dịch vụ làm Kế toán cho Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài .

5-Dịch vụ làm Kế toán trưởng .

6- Dịch vụ Làm sổ sách kế toán .

7- Dịch vụ Lập báo cáo tài chính .

8-Dịch vụ Soát xét sổ sách kế toán .

9-  Dịch vụ Kế toán trọn gói .

10- Dịch vụ Tư vấn kế toán  .

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI Quận 2, Tp.HCM, VIỆT NAM

dịch vụ kế toán trọn gói Quận 2

Chúng tôi xác định phí dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam, dựa trên quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành:

Tham khảo biểu phí dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN .

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH KẾ TOÁN TẠI Quận 2, Tp.HCM, VIỆT NAM?

1-Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, doanh nghiệp sẽ thực hiện không theo đúng quy định. Dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam của Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

2-Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. Nếu không bố trí người làm kế toán, không bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. Dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ giúp bạn, Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ cung cấp dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Bạn.

3-Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty Bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng  quy định của pháp luật. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

4-Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần thuê nhân viên kế toán, thuê kế toán trưởng chuyên nghiệp cho công ty của bạn để giảm chi phí. Thay vào đó Bạn sử dụng dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng của Đại Lý Kế Toán Thuế TN.

5-Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam của Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ giúp bạn.

6-Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn sử dụng Dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam của Đại Lý Kế Toán Thuế TN.

7-Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, các quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, thuế đúng quy định? Dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam của Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ giúp bạn kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán.

8-Bạn không muốn bận tâm về những hoạt động khai thuế, sổ sách kế toán, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên kế toán của doanh nghiệp mình. Dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam của Đại Lý Kế Toán Thuế TN  sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.

9-Bạn không tin tưởng, yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Bạn sử dụng dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam của Đại Lý Kế Toán Thuế TN kiểm tra, soát xét lại sổ sách kế toán.

10-Bạn muốn một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Quận 2, Tp.HCM, độc lập bên ngoài thực hiện toàn bộ công việc dịch vụ kế toán của doanh nghiệp mình.

 BẠN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI Quận 2, Tp.HCM, VIỆT NAM CỦA Đại Lý Kế Toán Thuế TN?

1- Đại Lý Kế Toán Thuế TN là công ty cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Đại Lý Kế Toán Thuế TN đáp ứng đầy  đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của TN 

2- Đại Lý Kế Toán Thuế TN là một trong số doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành để cung cấp dịch vụ đại lý thuế. 

Bạn có thể tham khảo dịch vụ đại lý thuế của Đại Lý Kế Toán Thuế TN. Đây là dịch vụ khai thuế, ký trên hồ sơ khai thuế và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

Dịch vụ vụ đại lý thuế của Đại Lý Kế Toán Thuế TN .

3-Đại Lý Kế Toán Thuế TN có trụ sở tại Tp.HCM, Việt Nam được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Đại Lý Kế Toán Thuế TN .

4- Dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam của Đại Lý Kế Toán Thuế TN được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Mọi hồ sơ, báo cáo của dịch vụ kế toán trước khi gửi cho khách hàng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ kế toán cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.

5- Nhân sự thực hiện dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam của Đại Lý Kế Toán Thuế TN là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, báo cáo thuế. Bạn có thể có được những chuyên gia trình độ thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) tư vấn kế toán, thuế cho bạn.

6-Sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ kế toán. Đội ngũ nhân sự làm dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam của Đại Lý Kế Toán Thuế TN am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

7-Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN. Khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI Quận 2, Tp.HCM, VIỆT NAM CỦA Đại Lý Kế Toán Thuế TN

1-Chất lượng công việc kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

2-Khi sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN, nhân sự của Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

3-Dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

4-Chi phí dịch vụ kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê hay tuyển dụng nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

5-Sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ kế toán của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu đảm nhận.

6-Nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

7-Họat động dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán tốt nhất, đúng quy định nhất.

8-Phí dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ xuất hóa đơn dịch vụ kế toán hàng tháng cho quý khách hàng.

9- Khi sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN, Đại Lý Kế Toán Thuế TN luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

Với việc lựa chọn sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN, Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ thực hiện toàn bộ công việc kế toán cho quý khách, quý khách hàng chỉ việc ký trên các báo cáo, sổ sách kế toán do dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán, Đại Lý Kế Toán Thuế TN sẽ tư vấn cho quý khách hàng thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các luật thuế, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Sử dụng dịch vụ kế toán của Đại Lý Kế Toán Thuế TN là sự lựa chọn tối ưu nhất cho các doanh nghiệp hiện nay. Đảm bảo doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí, đảm bảo thực hiện hoạt động kế toán theo đúng quy định của pháp luật và chất lượng công việc kế toán luôn đảm bảo tốt nhất.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, hãy liên hệ ngay với Đại Lý Kế Toán Thuế TN để biết thêm chi tiết về dịch vụ, phí dịch vụ kế toán.

dịch vụ kế toán trọn gói

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ kế toán tại Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Đại Lý Kế Toán Thuế TN như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc.

Công ty Dịch vụ Đại Lý Kế Toán Thuế TN được thành lập từ tháng 08/2019 bởi các cử nhân kinh tế, cử nhân kế toán, chuyên gia tư vấn với hơn 10 năm kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong các lĩnh vực kế toán, thành lập doanh nghiệp, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TẬN TÂM, GIÀU KINH NGHIỆM

Trong hơn 04 năm vừa qua, công ty dịch vụ kế toán uy tín Kế Toán Thuế TN đã gặt hái được những thành công bước đầu: cung cấp dịch vụ thành lập hơn 5.000 doanh nghiệp, hơn 1.000 khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hơn 600 khách hàng thân thiết. Với phương châm “Tận tâm với chất lượng hoàn hảo”, đội ngũ gần 20 nhân viên của chúng tôi là các cử nhân kế toán, kế toán trưởng, chuyên gia kế toán từ 02 năm đến hơn 10 năm kinh nghiệm, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong cũng như thái độ phục vụ nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ kế toán với chất lượng tốt nhất.

PHẢN HỒI TÍCH CỰC TỪ KHÁCH HÀNG

Với sự tận tâm phục vụ và không ngừng đổi mới, sáng tạo, công ty Dịch vụ kế toán trọn gói Kế Toán Thuế TN đã trở thành một trong số những công ty kế toán tại Thủ Đức cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và các khu vực lân cận quận Thủ Đức nói riêng.

Chúng tôi luôn nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng về chất lượng dịch vụ cũng như những đóng góp chân thành giúp dịch vụ của Kế Toán Thuế TN ngày càng hoàn hảo hơn.

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HOÀN HẢO

1. Dịch vụ kế toán trọn gói Kế Toán Thuế TN luôn đảm bảo Chất lượng công việc kế toán của khách hàng ở mức tốt nhất, phù hợp với các quy định mới nhất của pháp luật về kế toán, thuế, cũng như hóa đơn chứng từ.

2. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán của Kế Toán Thuế TN, đội ngũ nhân viên của Kế Toán Thuế TN sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp cặn kẽ nhất cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến các quy định, thủ tục về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

3. Dịch vụ kế toán trọn gói của Kế Toán Thuế TN sẽ cung cấp cho khách hàng các báo cáo chính xác, nhanh chóng, kịp thời hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào mà quý khách yêu cầu.

4. Chi phí cho dịch vụ kế toán của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ kế toán của Kế Toán Thuế TN luôn thấp hơn nhiều so với chi phí thuê hay tuyển dụng nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

5. Nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không phải lo lắng, bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán. Mọi hoạt động về kế toán của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu thực hiện.

6. Đội ngũ nhân viên của Kế Toán Thuế TN luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời các thủ tục, quy định mới nhất của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ, … để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Đồng thời, nhân viên của chúng tôi sẽ thực hiện dịch vụ tận nơi, trân trọng tối đa thời gian của khách hàng.

7. Tất cả dịch vụ kế toán của công ty Dịch vụ kế toán trọn gói Kế Toán Thuế TN đều được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và khoa học, luôn phân công nhân sự thực hiện bước giám sát, kiểm tra lại hồ sơ liên quan trong mọi trường hợp, đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán tốt nhất, đúng quy định nhất.

8. Dịch vụ kế toán trọn gói Kế Toán Thuế TN sẽ xuất hóa đơn dịch vụ kế toán hàng tháng cho quý khách hàng. Phí dịch vụ kế toán của Kế Toán Thuế TN được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

9. Kế Toán Thuế TN luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, không ngừng cải tiến phương pháp, công cụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất. Tất cả vì sự thành công của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *