Lưu trữ hàng ngày: 13 Tháng Năm, 2024

Các bước làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản nên biết

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết Trước tiên, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo Điều 101...

Quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không thể bỏ qua

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc hiểu rõ quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là vô cùng quan trọng để đảm bảo quyền lợi khi không may...

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhanh chóng và hiệu quả

Điều Kiện Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân Điều kiện để hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và Thông tư 111/2013/TT-BCT bao gồm: Cá nhân đã đăng...